ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 7019126946 Upayuktha Podcast ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ- ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ | ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ- ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥರ 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಪರ್ಯಾ' ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರ- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅದಿತ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 99809 49005 | ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆಗಳು | ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2021 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಆಲಿಸಿ: ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ಅಂಬುರುಹೇಕ್ಷಣೇಲಂಬಾಲಕೇ

ಆಲಿಸಿ: ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ಅಂಬುರುಹೇಕ್ಷಣೇಲಂಬಾಲಕೇ ರಚನೆ: ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಗಾಯನ: ಶ್ರೀ…

ಆಲಿಸಿ: ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ನೀಡೋ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ

ಆಲಿಸಿ: ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ನೀಡೋ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗಾಯಕರು: ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ…

ಆಲಿಸಿ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ- ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ- ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ- 18ನೇ ಸರ್ಗ

ಆಲಿಸಿ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ- ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ- ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ- 18ನೇ ಸರ್ಗ ಅಷ್ಟಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ…

ಆಲಿಸಿ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ- ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ- ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ- 17ನೇ ಸರ್ಗ

ಆಲಿಸಿ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ- ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ- ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ- 17ನೇ ಸರ್ಗ ಸಪ್ತದಶಃ ಸರ್ಗಃ  …

ಆಲಿಸಿ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ- ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ- ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ- 16ನೇ ಸರ್ಗ

ಆಲಿಸಿ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ- ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ- ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ- 16ನೇ ಸರ್ಗ ಷೋಡಶಃ ಸರ್ಗಃ  ವಾ…

ಆಲಿಸಿ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ- ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ- ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ- 15ನೇ ಸರ್ಗ

ಆಲಿಸಿ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ- ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ- ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ- 15ನೇ ಸರ್ಗ ಪಞ್ಚದಶಃ ಸರ್ಗಃ  …

ಆಲಿಸಿ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ- ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ- ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ- 14ನೇ ಸರ್ಗ

ಆಲಿಸಿ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ- ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ- ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ- 14ನೇ ಸರ್ಗ ಚತುರ್ದಶಃ ಸರ್ಗಃ …

ಆಲಿಸಿ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ- ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ- ಕಿಷ್ಲಿಂಧಾ ಕಾಂಡ- 13ನೇ ಸರ್ಗ

ಆಲಿಸಿ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ- ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ- ಕಿಷ್ಲಿಂಧಾ ಕಾಂಡ- 13ನೇ ಸರ್ಗ ತ್ರಯೋದಶಃ ಸರ್ಗಃ …

ಆಲಿಸಿ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ- ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ- ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ- 12ನೇ ಸರ್ಗ

ಆಲಿಸಿ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ- ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ- ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ- 12ನೇ ಸರ್ಗ ಶ್ರೀರಾಮನು ಏಳು ಸ…

ಆಲಿಸಿ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ- ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ- ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ- 11ನೇ ಸರ್ಗ

ಆಲಿಸಿ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ- ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ- ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ- 11ನೇ ಸರ್ಗ ಏಕಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ  ಸ…

ಆಲಿಸಿ: ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿತ್ಯ

ಆಲಿಸಿ: ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿತ್ಯ ರಚನೆ: ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಗಾಯನ: ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ…

ಆಲಿಸಿ: ಮುಕ್ತಕಗಳು- ಸಂಪದವು ದೊರೆತಾಗ ಅಹಮಿಕೆಯು ತರವಲ್ಲ

ಆಲಿಸಿ: ಮುಕ್ತಕಗಳು- ಸಂಪದವು ದೊರೆತಾಗ | RSS.com Podcasting   ಆಲಿಸಿ: ಸಂಪದವು ದೊರೆತಾಗ …

ಆಲಿಸಿ: ಪಯಣ ನಿರಂತರ (ಕವನ-ಗಾಯನ)

****** ರವಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಬರುತಲಿಹೆವು  ಭುವಿಯ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು  ಯಾವ ಗುರಿಯ ಸೇರುವಂಥ ಭಾ…

ಆಲಿಸಿ: ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ಕುಲಕುಲ ಕುಲವೆನ್ನುತಿಹರು

ಆಲಿಸಿ: ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ಕುಲಕುಲಕಲವೆನ್ನುತಿಹರು ರಚನೆ: ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರು ಗಾಯನ: ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ…

ಜೀವನ ದರ್ಶನ: ಜೋ ಭಾಗ್ಯ್ ಮೇ ಹೈ, ವೋ ಭಾಗ್‌ ಕರ್ ಆಯೇಗಾ...

ರಾಮನೆಂಬ ಕಲ್ಪತರುವಿನ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದವರ ನಿದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ "ಭಾಗ್ಯ"ದ ವಿ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ