ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 7019126946 ಆಲಿಸಿ: ತುಳು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ನೆನೆಪೊಡಪ್ಪ ಭ್ರಮರಾಂಬೆನೆ ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ- ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ | ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ- ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥರ 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಪರ್ಯಾ' ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರ- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅದಿತ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 99809 49005 | ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆಗಳು | ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

Adಜನ್ಮೊಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 

ಉಲ್ಲ ನಮ ನಾಲ್ ದಿನ

ಆತ್ ದಿನ ನೆನೆಪೊಡಪ್ಪ 

ಭ್ರಮರಾಂಬೆನೆ ||ಆತ್||

‌                       ||ಜನ್ಮೊಗೆ||


ಬನ್ನಗಾಲ ಕೊನದಿನೆಜ್ಜಿ

ಪೋನಗಾಲ ಕೊನಯೆರಿಜ್ಜಿ

ಆಂಡಲಾತ್ ದಿನೊಟು ಪೊಣೆಪ 

ಕಾಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ||ಬನ್ನಗಾಲ||

ನಂಕೀನೆಲ ಶಾಶ್ವತಾತ್ತ್

ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ಬುಡ್ಪೀನತ್ತ್||ನಂಕ್||

ಮುಕ್ತಿಗಾದ್ ಸುಗಿಪೊಡಪ್ಪ 

ಭ್ರಮರಾಂಬೆನೆ 

ದೇವಿ ಭ್ರಮರಾಂಬೆನೆ 

 ‌                           ||ಜನ್ಮೊಗೆ||


ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ್ದ ಆಸೆ ದೀದ್

ಆಸ್ತಿ ಬದ್ಕ್ ಬೋಡುಪಂದ್

ಮಾತ ಜೀವ ಬುಡ್ಪೇರತ್ತ 

ಸ್ವಾರ್ಥ ದೀವೊಂದೆ||ಬೊಳ್ಳಿ||

ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತ್ ಇತ್ತಿ ಗುಳ್ಳೆ 

ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಉಂತು ಪನ್ಲೆ||ನೀರ್ದ||

ಇತ್ತಿನೇಟ ಸುಗಿಪೊಡಪ್ಪ ಭ್ರಮರಾಂಬೆನೆ

ದೇವಿ ಭ್ರಮರಾಂಬೆನೆ

                            ||ಜನ್ಮೊಗೆ|| 


ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲು ಸಂಸಾರಂದ್

ಇಲ್ಲ್ ಪಣವು ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ವ

ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಿನಾಗ ಮುಕುಲು 

ಒಟ್ಟು ಬರ್ವೆರಾ...||ಬೊಡೆದಿ||

ನಮನ್ ಸೃಷ್ಠಿ ಮಲ್ತಿನ 

ಭ್ರಾಮರಿನ ಕಟಿಲ ತಲೊಟು||ನಮೊನ್||

ನಿತ್ಯ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕುಂಡಪ್ಪ ದೇವೀ ಸ್ಮರಣೆಡೆ

ಶ್ರೀದೇವೀ ಸ್ಮರಣೆಡೆ....

                              ||ಜನ್ಮೊಗೆ||Post a Comment

ನವೀನ ಹಳೆಯದು