ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 7019126946 ಆಲಿಸಿ: ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಮುದ್ದು ಗಣಪ ಬಂದನೆ ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ- ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ | ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ- ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥರ 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಪರ್ಯಾ' ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರ- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅದಿತ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 99809 49005 | ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆಗಳು | ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

Ad ಆಲಿಸಿ: ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಮುದ್ದು ಗಣಪ ಬಂದನೆ

ಗಾಯಕಿ: ಎಸ್. ಜಾನಕಿ


ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು 

ಗೆಜ್ಜೆ ಕುಣಿವ ಸದ್ದಿನಿಂದ

ಸಜ್ಜನರ ಮುದ್ದು ಬಾಲ ಗಣಪ ಬಂದನೆ

ಬೆಣಕ ಬಂದನೆ, ಕಪಿಲ ಬಂದನೆ

ಸುಮುಖ ಬಂದನೆ, ಗಜಕರ್ಣ ಬಂದನೇ...


ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ತಂದು ಸುರಿದನೆ

ವಿದ್ಯೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿತ್ತು ವರವ ತಂದನೆ

                                       ||ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ||

                                       ||ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ||


ಹತ್ತು ತಲೆಯ ರಾವಣನ ಸೊಕ್ಕ ಮುರಿದನೆ

ಅಹಂನಿಂದ ನಕ್ಕ ಚಂದ್ರಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಾನೆ

                                      ||ಹತ್ತು ತಲೆಯ||

ಭಾದ್ರಪದ ಚೌತಿಯಂದು ಓಡಿ ಬಂದಾನೆ

ಬಡವರನ್ನು ಕಾಯಲೆಂದು ಹಾರಿ ಬಂದಾನೆ

                                        ||ಭಾದ್ರಪದ||

ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ತಂದು ಸುರಿದನೆ

ವಿದ್ಯೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿತ್ತು ವರವ ತಂದನೆ

                                       ||ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ||

                                       ||ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ||


ಪಾಶ ಪರಶು ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ಓಡಿ ಬಂದಾನೆ

ಪದ್ಮ, ಗರಿಕೆ, ಚಂದಿರನ ಮುಡಿದು ಬಂದಾನೆ

                                               ||ಪಾಶ||

ಬಂದ ವಿಘ್ನ ಕಳೆದು, ಗಣಪ ಕಷ್ಟ ಕೊಂದನೆ

ಮಂದಬುದ್ಧಿ ತಡೆದು, ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತಂದನೆ

                                      ||ಬಂದ ವಿಘ್ನ||

ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ತಂದು ಸುರಿದನೆ

ವಿದ್ಯೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿತ್ತು ವರವ ತಂದನೆ

                                       ||ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ||

                                       ||ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ||


ವೇದವ್ಯಾಸಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಾನೆ

ವೇಗದಿ ಬರೆದು ವ್ಯಾಸನನ್ನೆ ಸೋಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಾನೆ

                                             ||ವೇದವ್ಯಾಸ||

ಸಿದ್ಧ ಚಾರಣ ಸೇವಿತ ಚರಣ ಸದ್ಗುಣಶೀಲನೆ

ಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನರ ಪೂಜಿತ ಗಣಪ, ಚಿನ್ಮಯ ರೂಪನೆ

                                          ||ಸಿದ್ಧ ಚಾರಣ||

ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ತಂದು ಸುರಿದನೆ

ವಿದ್ಯೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿತ್ತು ವರವ ತಂದನೆ

                                       ||ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ||

                                       ||ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ||


(ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್)ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌’ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿPost a Comment

ನವೀನ ಹಳೆಯದು