ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 7019126946 ಆಲಿಸಿ: ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ರಾಮ ನಾಮಾಮೃತಂ ಭಜೇಹಂ ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ- ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ | ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ- ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥರ 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಪರ್ಯಾ' ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರ- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅದಿತ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 99809 49005 | ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆಗಳು | ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

Adಆಲಿಸಿ: ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ರಾಮ ನಾಮಾಮೃತಂ ಭಜೇಹಂ

ಗಾಯನ: ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರು
ರಾಮ ನಾಮಾಮೃತಂ ಭಜೇಹಂ 
ರಾಮ ನಾಮಾಮೃತಂ ಭಜೇಹಂ
ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತಿತಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಂ
                ||ರಾಮ ನಾಮಾಮೃತಂ||

ನಾರದಾದಿ ಮುನಿ ಸೇವಿತೋಧ್ಧಾರಂ||2||
ರಾವಣಾದಿ ಧನುಜಾಧಿ ಸಂಹಾರಂ
                      ||ರಾಮ ನಾಮಾಮೃತಂ||

ಅಶ್ವಮೇಧ ವರ ಪುಣ್ಯ ದಾಯಕಂ
ವಿಶ್ವಶಾಂತಿದಂ ಸುಖ ಪ್ರದಾಯಕಂ
                            ||ಅಶ್ವಮೇಧ||
ಘೋರ ಶಾಪ ದುರಿತೌಹ  ವಿನಾಶಕಂ||2||
ಮಾರೀಚಾದಿ ಸಂಹಾರಕಾರಕಂ  
                     ||ರಾಮ ನಾಮಾಮೃತಂ||

ಜನನಿ ಜನಕ ಸಂಪ್ರೀತಿದ ನಾಮ 
ಅನುಜ ವ್ರಂದ ಸೇವಿತ ಗುಣಧಾಮ
                              ||ಜನನಿ||
ಹನುಮತ್ ಪ್ರಮುಖ ಭಲ ಪ್ರೇರಕ ನಾಮ
ಕಾಮದಹನ  ಹರ ಸೇವಿತ ಸನ್ನಾಮ  
               ||ರಾಮ ನಾಮಾಮೃತಂ||

ಲಂಕಾವಿಭವ ವಿನಾಶನ ಕಾರಣ
ಕರಘ್ರತ ಕೋದಂಡ ಸಮಪ್ರತಾಪಂ
                            ||ಲಂಕಾ||
ದೇವಿಸುತಾರ್ಚಿತ ಶಿವಸಂಪ್ರೀತಿದ
ಭುಕ್ತಿದಮುಕ್ತಿದ ಗತಸಂತಾಪಂ
                         ||ದೇವಿ||
                 ||ರಾಮ ನಾಮಾಮೃತಂ||
Post a Comment

ನವೀನ ಹಳೆಯದು