ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 7019126946 ಆಲಿಸಿ: ಚೌತಿಯ ಸಡಗರ ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ- ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ | ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ- ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥರ 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಪರ್ಯಾ' ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರ- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅದಿತ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 99809 49005 | ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆಗಳು | ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

Ad
(ಮಕ್ಕಳ ಕವನ) 


ಚೌತಿಯ ಹಬ್ಬವು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿರಿ  

ಚಂದದ ಗಣಪತಿ ದೇವರನು | 

ಇಲಿಯನ್ನೇರುತ ಬಂದಿಹ ಕರಿಮುಖ 

ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ನೀಡುವನು || 

                               || ೧  || 

ಗೌರಿಯ ಹಬ್ಬದ ಜತೆಯಲಿ ಬರುವುದು 

ತನಯನ ಚೌತಿಯ ಶುಭಶಕುನ|  

ತಾಯಿಯ ಕರಗಳ ಹಿಡಿಯುತ ಬರುವನು 

ಚೆಲುವಿನ ಕಂದನು ಗಜವದನ || 

                                   || ೨ || 

ಮೊದಲಿನ ಪೂಜೆಯು ಗಿರಿಜೆಯ  ಸುತನಿಗೆ  

ಸಲುವುದು ಜಗದಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯು|  

ಸುಜನರ ಸಲಹಲು ಬರುತಿಹ ಬೆನಕಗೆ  

ಮಮತೆಯು ತುಂಬಿದ ಮೆಲ್ಲೆದೆಯು ||  

                                    || ೩ || 

ಹೋಮದ ಜತೆಯಲಿ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿರಿ  

ಸಿದ್ಧಿಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಪಡೆಯಲಿಕೆ| 

ಲಡ್ಡನು ಮಾಡುತ ಮೋದಕದೊಂದಿಗೆ 

ನೀಡಿರಿ ಗಣಪಗೆ ಸವಿಯಲಿಕೆ || 

             ‌                  || ೪ ||  

ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರು ನಮಿಸಲು 

ನಗುತಲಿ ಗಣಪನು ಹರಸುವನು| 

ನಂಬಿದ ಜನರಿಗೆ ಇಂಬನು ಕರುಣಿಸಿ  

ವರಗಳ ಮಳೆಯನು ಸುರಿಸುವನು || ೫ || 


ಆಶುಕವನ, ರಚನೆ:- ವಿ.ಬಿ.ಕುಳಮರ್ವ, ಕುಂಬ್ಳೆ 

ಗಾಯನ: ಕುಮಾರಿ ಅವನಿಶ್ರೀ ಕುಳಮರ್ವPost a Comment

ನವೀನ ಹಳೆಯದು