ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 7019126946 ಆಲಿಸಿ: ತುಳು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ನಮೋ ಭ್ರಾಮರಿ ಪರಶಿವೆ ಜನನಿ ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ- ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ | ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ- ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥರ 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಪರ್ಯಾ' ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರ- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅದಿತ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 99809 49005 | ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆಗಳು | ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

Ad

 ಆಲಿಸಿ: ತುಳು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ನಮೋ ಭ್ರಾಮರಿ ಪರಶಿವೆ ಜನನಿ

ಗಾಯಕರು: ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್

ನಮೋ ಭ್ರಾಮರಿ ಪರಶಿವೆ ಜನನಿ

ನಮೋ ಮಹಾದೇವಿ

ನಮೋ ನಮೋ ಮಹಾದೇವಿ

                   ||ನಮೋ ಭ್ರಾಮರಿ||


ಉಮಾಪತಿನನೆ ಎಡತ್ತ್ ದ ಪರಸತಿ

ನಮೋ ಉಮಾದೇವಿ   

                       ||ಉಮಾಪತಿನನೆ||

                     ||ನಮೋ ಭ್ರಾಮರಿ||


ಮೂಜಿ ಲೋಕೊನೊರಿ 

ಆಳೊಂದಿತ್ತಿನಾಯೆ ದಾನವೇಂದ್ರೆ ಅರುಣೆ

ಸಾರ ಕಣ್ಣ್ ದಾಯೆ ಅಯೆಡ ಸೋತುದೆನೆ

ದೇವಲೋಕ ಬುಡುಯೆ

                                        ||ಮೂಜಿ||

ಮಾತ ದೇವೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ನಟ್ಟಿಯೆರ್

ದೇವಿ ಕರುಣೆ ಕೊರುಲೇ...

ದುಂಬಿ ರೂಪೊಡೆನೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ ಕೆರಿನ ದೇವಿ

ಉಂತಿಯೆರತ್ತ ಮೂಲೇ...

                             ||ನಮೋ ಭ್ರಾಮರಿ||


ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿಯೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಗಮೊನೆ

ನಂಬಿ ಭಕ್ತಗಿನಿಯೆ

ಮಾತಾ ಕಷ್ಟೊಲೆನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪುವೆರ್

ಇಂಬು ಕೊರ್ದು ಸಿರಿಯೆ

                                      ||ದೇವಿ||

ಏಳ್ ಕ್ಷೇತ್ರಳೊಡೆ ಮಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರವುಂದು

ದೇವಿ ನೆಲೆತಿ ಕಟಿಲೇ

ಲಿಂಗ ರೂಪೊಡಿತ್ತಿ ಕಟೀಲೇಶ್ವರಿಯೆ

ನಿತ್ಯ ಮೆರೆಪಿ ಕಟಿಲೇ...

                      ||ನಮೋ ಭ್ರಾಮರಿ||


ಸತ್ಯೊದ ಕಂಡೊಡು , ಭಕ್ತಿದ ಬೀಜೊಗು

ಮುಕ್ತಿದ ಬುಲೆ ಕೊರ್ದು

ಕರ್ತೆದಿ ಕೇನುವೆರ್ , ಅರ್ತಿಡೆ ಬತ್ತಡ

ದಾದಯ ಬೋಡುಂದು||ಸತ್ಯೊದ||

ನುರ್ತೆನೆ ದಾಂತೆನೆ ಬಿರ್ದ್ ಡ್ ಕೊರ್ಪೆರ್

ಅರ್ಕಂದಿನ ವರೊನು

ನುರ್ತುದು ಐಸಿರಿ ಉರ್ಕಾರ್ದ್ ಬನ್ನಗ

ಮರಪಡ ಭ್ರಾಮರಿನ್

                       ||ನಮೋ ಭ್ರಾಮರಿ||

Post a Comment

أحدث أقدم