ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 7019126946 ಆಲಿಸಿ: ತುಳು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ಭಜನೆದ ಸ್ವರೊಕು ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ- ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ | ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ- ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥರ 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಪರ್ಯಾ' ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರ- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅದಿತ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 99809 49005 | ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆಗಳು | ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

Ad

 ಆಲಿಸಿ: ತುಳು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ಭಜನೆದ ಸ್ವರೊಕು

ಭಜನೆದ ಸ್ವರೊಕು ಪಾರ್ ಬಲಾ
ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇರ್‌ಗ ಬೇಗ ಬಲಾ
                              ||ಭಜನೆದ||

ಕಲ್ಲ್ಡ್ ನೆಲೆಯಾಯಾ
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆನ್ ತೋಜಾಯಾ
ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಬೊಲ್ಚಿಲ್ಡ್||2||
                             ||ಭಜನೆದ||

ಪಂಡ್ದ್ ಮುಗಿಯುವ ನಿನ್ನ 
ಕಾರ್ಣಿಕ ಲೀಲೆ
ಉಡಲ್ದ ಲೆಪ್ಪುಗು ನಿರೆಲ್ದ
ತಾಮರೆ ಈರೆ
ಸತ್ಯೊದ ಅ ನೆಡೆಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನೆ
                                 ||ಸತ್ಯೊದ||
ಬಚ್ಚೆಲ್ ನ್ ಕಲೆಯರ್  ಕಲ್ಲ್ ದಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನಾರ್
ಶರಣು ಮಹೇಶ್ವರ ವೈದ್ಯನಾಥ ಪುದರ್ಡ್
ವರೊನು ಕೊರುಲೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣು ಇರೆಗೆ
ನಮ: ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮ: ಶಿವಾಯ
                               ||ಭಜನೆದ||

ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನನೆ ಊರುಗು 
ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿ
ಸಾವಿರ  ಜನಕುಲೆ ಭಕ್ತಿಗ್ 
ಕೊರುವರ್ ಸಾದಿ
ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲ್ ಡೆನೆ ಸ್ವಾಮಿ 
ಉದಿತಿನ ಶಂಕರೆನೆ        ||ಪೂಪಾಡಿ||
ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಒರಿತ್ದ್ ಊರುಗೊಂಜಿ ತುಡರ್ಲ
ಉಡಲ್ದ ಭಕ್ತಿಗ್ ಕರಗುನ ಸತ್ಯನೆ
ಧರ್ಮರಸು ಈರೆ ,ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣು ಇರೆಗೆ
ನಮ: ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮ: ಶಿವಾಯ
                              ||ಭಜನೆದ||Post a Comment

أحدث أقدم