ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 7019126946 Upayuktha Podcast ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ- ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ | ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ- ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥರ 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಪರ್ಯಾ' ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರ- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅದಿತ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 99809 49005 | ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆಗಳು | ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
عرض المشاركات من ديسمبر, ٢٠٢٠

ಆಲಿಸಿ: ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಯ-86

ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ…

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಶ್ಲೋಕ 76ರಿಂದ 82

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಶ್ಲೋಕ 76ರಿಂದ 82 (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿಸಂಚಯ-85

ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌: ಈವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಾ…

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಶ್ಲೋಕ 68ರಿಂದ 75 (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಶ್ಲೋಕ 68ರಿಂದ 75 (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಯ-84

ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌: ಈವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸುದ್ದಿಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಾಚನ:…

ಆಲಿಸಿ: ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ

🎼 ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ... 🎼 6 ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಸ್…

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಶ್ಲೋಕ 59ರಿಂದ 67 (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಶ್ಲೋಕ 59ರಿಂದ 67 (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಯ-83

ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌: ಈವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಾಚನ…

ಆಲಿಸಿ: ಚಿತ್ರಗೀತೆ- ಈ ದೇಶದ ಕಥೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಣಮ್ಮೋ

ಹಾಡಿದವರು: ಎಚ್. ನಾಗೇಶ್ ವಾಷ್ಠರ್ ಮೂಲ ಗಾಯಕರು:- ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ  ಚಿತ್ರ:-  ಎಸ್…

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 1- ಶ್ಲೋಕ 52ರಿಂದ 58

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 1- ಶ್ಲೋಕ 52ರಿಂದ 58

ಆಲಿಸಿ: ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ-6 ಅರ್ಧ ಕಟಿ ಚಕ್ರಾಸನ

ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ ಸೊಂಟದ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಲು ಸಹಾಯಕ; ಬೆನ್…

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 1- ಶ್ಲೋಕ 44ರಿಂದ 51

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 1- ಶ್ಲೋಕ 44ರಿಂದ 51

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 1- ಶ್ಲೋಕ 32ರಿಂದ 43

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 1- ಶ್ಲೋಕ 32ರಿಂದ 43

ಆಲಿಸಿ: ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿಸಂಚಯ-82

ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌: ಈವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ…

ಆಲಿಸಿ: ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ಎನ್ನುತಲಿದ್ದೆ

ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಗವಾಗಿ  ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ಎನ್ನುತಲ…

ಆಲಿಸಿ: ವೆಂಟಾಚಲನಿಲಯಂ ವೈಕುಂಠಪುರವಾಸಂ- ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ

ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ. ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚನೆ ಹಾಡಿದವರು: ವೆಂಕಟೇ…

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ-ಅರ್ಗಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು (ಸಂಪೂರ್ಣ)

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ-ಅರ್ಗಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು (ಸಂಪೂರ್ಣ)

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಶ್ಲೋಕ 22ರಿಂದ 31 (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಶ್ಲೋಕ 22ರಿಂದ 31 (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಯ-81

ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌: ಈವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಾ…

ಆಲಿಸಿ: ಭಾವಗೀತೆ- ಬಯಸಿದೇ ನಿನ್ನನು

ಆಲಿಸಿ: ಭಾವಗೀತೆ- ಬಯಸಿದೇ ನಿನ್ನನು ಭಾವದ ಬೇಟಕೆ ಗಾಯನ:  ಕಲಾಶ್ರೀ  ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಮಂಡ್ಯ

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಸಪ್ತಶತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಶ್ಲೋಕ 15ರಿಂದ 21 (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಸಪ್ತಶತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಶ್ಲೋಕ 15ರಿಂದ 21 (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಯ-80

ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸುದ್ದಿಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಾ…

ಆಲಿಸಿ: ಕನಕದಾಸರ ಹರಿ ಭಕ್ತಿ ಸಾರದಿಂದ ಆಯ್ದ ಪದ್ಯಗಳ ವಾಚನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಕನಕದಾಸರ ಹರಿ ಭಕ್ತಿ ಸಾರದಿಂದ ಆಯ್ದ ಪದ್ಯಗಳ ವಾಚನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಾಚನ: ಕುಮಾರಿ ದಿಶಾಜೈನ್ ಮಂಡ್…

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಶ್ಲೋಕ 8ರಿಂದ 14

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಶ್ಲೋಕ 8ರಿಂದ 14 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಸಹಿತ

ಆಲಿಸಿ: ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ-5 ಉತ್ಥಾನಾಸನ

ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಮುಟ್ಟಿನ ದೋಷಗಳ ನಿವಾ…

ಆಲಿಸಿ: ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಯ-79

ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಾಚ…

ಆಲಿಸಿ: ಮಧುರಗಾನ- ಚಿತ್ರಗೀತೆ- ರವಿ ವರ್ಮನ ಕುಂಚದಾ ಕಲೆ

ಮಧುರಗಾನ- ಚಿತ್ರಗೀತೆ- ರವಿ ವರ್ಮನ ಕುಂಚದಾ ಕಲೆ ಚಿತ್ರ: ಸೊಸೆ ತಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಗಾಯನ: ಕಲಾಶ್ರೀ …

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ-ಚಂಡೀ ಕವಚಮ್-ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು (1ರಿಂದ 56ರ ವರೆಗೆ)

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ-ಚಂಡೀ ಕವಚಮ್-ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು (1ರಿಂದ 56ರ ವರೆಗೆ)

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 1- ಶ್ಲೋಕ 1ರಿಂದ 7

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 1- ಶ್ಲೋಕ 1ರಿಂದ 7

ಆಲಿಸಿ: ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ-47 ಕತ್ತೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು

ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ-47 ಕತ್ತೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು ಕತೆಯ ಆಯ್ಕ…

ಆಲಿಸಿ: ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿಸಂಚಯ-78

ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಾಚ…

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ- ಕೀಲಕಮ್- ಶ್ಲೋಕ 8-14

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ- ಕೀಲಕಮ್- ಶ್ಲೋಕಗಳು 8-14 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಸಹಿತ

ಆಲಿಸಿ: ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ-46 ತಿಲಕಾಷ್ಠಮಹಿಷಬಂಧನ

ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ: ತಿಲಕಾಷ್ಠಮಹಿಷಬಂಧನ ಕತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅ…

ಆಲಿಸಿ: ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಯ-77

ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಾಚ…

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ- ಕೀಲಕಮ್

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ- ಕೀಲಕಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಸಹಿತ

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅರ್ಗಲಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾಗ ಅರ್ಗಲಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ಆಲಿಸಿ: ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಯ-76

ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ…

ಆಲಿಸಿ: ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ-45 ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲೊಪ್ಪದ ಬೆಕ್ಕು

ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ-45 ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲೊಪ್ಪದ ಬೆಕ್ಕು ಕತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರ…

ಆಲಿಸಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 41ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ…

ಆಲಿಸಿ: ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ-44- ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು

ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ-44  ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು ಕತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್…

ಆಲಿಸಿ: ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಯ-75

ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌- ಸುದ್ದಿಸಂಚಯ-75: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸುದ್ದಿ …

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಚಂಡೀ ಕವಚಮ್- ಶ್ಲೋಕ 51-56

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಚಂಡೀ ಕವಚಮ್- ಶ್ಲೋಕ 51-56 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಸಹಿ…

ಆಲಿಸಿ: ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ 43- ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಾರದು

ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ-43  ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಾರದು ಕತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ…

ಆಲಿಸಿ: ತುಳು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ಯಾನ್ ಕನೊಟು ಪೋದಿತ್ತೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಸ್ವಾಮಿನಡೆ

ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಭಕ್ತಿಗಾನ ಗಾಯನ: ಶ್ರೀ ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ-1 ದೇವೀ ಕವಚಮ್- ಶ್ಲೋಕ 46-50

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 1- ದೇವಿ ಕವಚಮ್ (ಶ್ಲೋಕಗಳು 46ರಿಂದ 50) ಕನ್ನಡದಲ್ಲ…

ಆಲಿಸಿ: ಭಾವಗೀತೆ- ಶುಭನುಡಿಯೆ ಶಕುನದ ಹಕ್ಕಿ

ಭಾವಗೀತೆ: ಶುಭನುಡಿಯೆ ಶಕುನದ ಹಕ್ಕಿ  ರಚನೆ: ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ-ಗಾಯನ: ಕಲಾಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶಂ…

ಮಧುರಗಾನ-ಚಿತ್ರಗೀತೆ-ನಾನೆ ತಾಯಿ ನಾನೆ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ

ಮಧುರಗಾನ-ಚಿತ್ರಗೀತೆ-ನಾನೆ ತಾಯಿ ನಾನೆ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಮೂಲ ಗಾಯಕರು: ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿ…

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 1- ದೇವಿ ಕವಚಮ್ (ಶ್ಲೋಕಗಳು 41ರಿಂದ 45)

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 1- ದೇವಿ ಕವಚಮ್ (ಶ್ಲೋಕಗಳು 41ರಿಂದ 45) ಕನ್ನಡದಲ್ಲ…

ಆಲಿಸಿ: ಮಧುರಗಾನ- ಚಿತ್ರಗೀತೆ- ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ

ಚಿತ್ರ: ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಆರ್.ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಸಂಗೀತ: ಇಳಯರಾಜ ಗಾಯನ: ಎಸ್.ಪಿ…

ಆಲಿಸಿ: ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ 42- ನೂರನೇ ಬಿಂದಿಗೆಯ ನೀರು

ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ-42 ನೂರನೇ ಬಿಂದಿಗೆಯ ನೀರು ಕತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತು…

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 1- ದೇವಿ ಕವಚಮ್ (ಶ್ಲೋಕಗಳು 36ರಿಂದ 40)

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 1- ದೇವಿ ಕವಚಮ್ (ಶ್ಲೋಕಗಳು 36ರಿಂದ 40) ಕನ್ನಡದಲ್ಲ…

تحميل المزيد من المشاركات لم يتم العثور على أي نتائج